Sport.pl

Chcesz zostać szefem żużlowców? Klub już czeka na CV

Znamy wymagania stawiane kandydatom.
Serwis Wirtualny Toruń - należący do Unibaksu - poinformował o kryteriach.

Rada nadzorcza w komunikacie pisze:

"Kandydaci na funkcję Prezesa powinni spełniać następujące kryteria:

1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,

2) mieć ukończone studia wyższe,

3) posiadać minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą

Kompetencje, które będą brane pod uwagę przy ocenie kandydatów:

1) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego

2) doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi i kierowaniu zespołami zadaniowymi,

3) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

4) umiejętność strategicznego myślenia oraz zorientowanie na osiąganie celów"

Zgłoszenia są przyjmowane do 7 września 2012 r.

Więcej o: