Motoarena - sportowy obiekt roku

Motoarena im. Mariana Rosego zdobyła w konkursie budowniczy polskiego sportu tytuł sportowego obiektu roku. Plebiscyt zorganizował Polski Klub Infrastruktury Sportowej.
Jest to jedyny tego typu konkurs w Polsce, w którym w sposób kompleksowy analizuje się osiągnięcia oraz przyznaje wyróżnienia osobom, samorządom, instytucjom i firmom zaangażowanym w realizację obiektów sportowych i rekreacyjnych. Nagrody przyznawane są od 1999 r.