Anwil SA: Przez cztery lata daliśmy na klub 18,6 mln zł

ANWIL SA zaprezentował swoje stanowisko w sprawie sponsorowania koszykówki we Włocławku.
W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej i mediach komentarzami dotyczącymi kwestii zaangażowania ANWIL SA w sponsoring Włocławskiego Towarzystwa Koszykówki w 2014 roku pragniemy po raz kolejny wyjaśnić nasze stanowisko.

ANWIL SA chce opierać swoje relacje z miastem Włocławek oraz lokalną społecznością na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Doceniamy znaczenie koszykówki dla części mieszkańców Włocławka i dlatego od lat sponsorujemy Włocławskie Towarzystwo Koszykówki, przeznaczając na ten cel tylko w latach 2009-2013 kwotę 18,6 mln zł. W uzgodnieniu z Prezesem Towarzystwa ANWIL SA podpisał aneks do Umowy Sponsoringowej określający wysokość kwoty sponsoringu na dokończenie sezonu 2013/2014, pozostając strategicznym sponsorem klubu. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że ANWIL SA nie jest i nigdy nie był właścicielem WTK. Są nimi natomiast Miasto Włocławek (49 proc. akcji) oraz Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej (51 proc. akcji), skupiające osoby prywatne.

Obecne krytyczne uwagi pod adresem ANWIL SA oraz formułowane zarzuty o doprowadzenie do rzekomo trudnej sytuacji finansowej WTK każą postawić pytanie o to, jakie działania podejmowali dotychczas właściciele oraz Zarząd WTK, by zapewnić inne niż oparte głównie na środkach pochodzących z ANWIL SA finansowanie Klubu? Jako tytularny sponsor dziwimy się publicznym wypowiedziom Prezesa WTK, który przedstawia wizję "upadku" klubu w ciągu 2-3 miesięcy, skoro zgodnie z umową ANWIL SA przekaże w tym roku WTK kwotę 1,75 mln zł.

Zwracamy uwagę, że polityka sponsoringowa, której istotnym elementem jest wspieranie włocławskiej koszykówki, stanowi integralną część całego planu marketingowego Spółki, który musi odpowiadać celom biznesowym i wizerunkowym firmy. Niezwłocznie po zatwierdzeniu budżetu ANWIL SA na rok 2014 przekazaliśmy WTK informację na temat naszego możliwego zaangażowania sponsorskiego na rok bieżący oraz ogłosiliśmy zamiar utworzenia specjalnego funduszu "ANWIL dla Włocławka", który będzie służył wspieraniu także innych niż sportowe, ale ważnych społecznie inicjatyw skierowanych do lokalnej społeczności.

W związku z powyższym apelujemy do właścicieli oraz Zarządu WTK o przerwanie kampanii wymierzonej w głównego sponsora WTK i skierowanie energii na aktywne poszukiwanie rozwiązań, które zapewnią rozwój WTK oraz wzięcie faktycznej odpowiedzialności za fakt posiadania akcji i kierowania WTK.

Czy Anwil SA ma prawo do ograniczania środków wg własnej woli?