Sport.pl

Sportowa rewolucja stypendialna. Miasto zmienia zasady

W styczniu będzie można składać wnioski.
Od 8 do 22 stycznia 2014 roku w Urzędzie Miasta Torunia można składać wnioski o stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w 2013 roku.

Rada Miasta Torunia podczas sesji 19 grudnia 2013 roku podjęła nową uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Wnioski o stypendia oraz nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w roku 2013, na podstawie nowych druków, powinny być złożone od 8 do 22 stycznia 2014 roku. Wnioski należy składać w siedzibie Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Podmurnej 74.

- Wieloletnie doświadczenie w przyznawaniu stypendiów, przydzielanych od 2005 roku, skłoniło nas do tego, żeby dokonać zmian zapisów w obecnie funkcjonującej uchwale oraz skierować finansowanie za uzyskane wyniki, pracę i treningi w kierunku zawodnika. Tak, aby pieniądze szły wprost do osób, które wypracowują sukcesy dla miasta - mówił dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia Jarosław Więckowski.

Najważniejsze zmiany w nowej uchwale dotyczą:

. przyznawania stypendium dla zawodników uprawiających dyscypliny olimpijskie;

. rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o kluby sportowe, których zawodnicy i trenerzy uczestniczą w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez polskie lub wojewódzkie związki sportowe oraz sportowe spółki akcyjne w grach zespołowych i konkurencjach drużynowych;

. wysokość podstawy wyliczania miesięcznej kwoty stypendium oraz wysokości nagrody;

. ustalenia zasady wyliczania wysokości środków przeznaczonych na stypendia w grach zespołowych dla sportów o szczególnym znaczeniu dla gminy miasta Toruń,

. wprowadzenie nagrody zbiorowej dla zespołu lub drużyny za: udział w Pucharach Europejskich lub Światowych, zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski, za awans do wyższej klasy rozgrywek, za udział w play-off.

W nowej uchwale poszerzono grupę osób uprawnionych do pobierania stypendium. Znajdują się w niej trenerzy dyscyplin indywidualnych i sportów zespołowych, którzy dotychczas nie byli uwzględnieni w uchwale.W przypadku drużyn zespołowych wprowadzono ograniczenia co do zawodników wyliczone na podstawie liczby sportowców uczestniczących w meczu:

. piłka koszykowa kobiet i mężczyzn (maksymalna liczba zawodników w zespole łącznie z trenerem, którzy mogą otrzymać stypendium, nie może przekroczyć 13 osób),

. piłka siatkowa kobiet (maksymalna liczba zawodników w zespole łącznie z trenerem, którzy mogą otrzymać stypendium, nie może przekroczyć 13 osób),

. piłka nożna mężczyzn (maksymalna liczba zawodników w zespole łącznie z trenerem, którzy mogą otrzymać stypendium, nie może przekroczyć 19 osób),

. hokej na lodzie mężczyzn (maksymalna liczba zawodników w zespole łącznie z trenerem, którzy mogą otrzymać stypendium, nie może przekroczyć 23 osób),

. hokej na trawie mężczyzn (maksymalna liczba zawodników w zespole łącznie z trenerem, którzy mogą otrzymać stypendium, nie może przekroczyć 19 osób).